Rekrutacja

Trwa rekrutacja  na semestr zimowy roku szkolnego 2018/2019. 

operacja rekrutacja

Rozpocznij naukę we wrześniu 2018, na pierwszym semestrze, bądź kontynuuj ją u nas !

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator”

 • Opiekun medyczny
 • Opiekunka dziecięca
 • Florysta
 • Technik administracji,
 • Technik bhp,
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia,
 • Technik rachunkowości,
 • ,Opiekun w domu pomocy społecznej,
 • Opiekun osoby starszej,
 • Opiekunka środowiskowa,
 • Asystent osoby niepełnosprawnej,

Na powyższe kierunki, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku. Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj  Podanie PSZ oraz w sekretariacie szkoły.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukator” jest szkołą 3-letnią dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 2-letnią dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.
Kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej,
 • 2 zdjęcia,
 • ksero dowodu osobistego,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj  Podanie LO oraz w sekretariacie szkoły.

Można także zarezerwować miejsce przez internet lub telefoniczne.

Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych !