Rekrutacja

Trwa rekrutacja  na semestr zimowy roku szkolnego 2021/2022. 

operacja rekrutacja

Rozpocznij naukę we wrześniu 2021 na bezpłatnym kierunku OPIEKUN MEDYCZNY !!
Nowy zawód zdobędziesz w 1,5 roku !!

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator”

  • Opiekun medyczny

Kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 1 zdjęcie,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku. Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj Podanie PSZ 20 oraz w sekretariacie szkoły.

Nasza szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych !   

PLAKAT 21

<a href=”https://pl.freepik.com/zdjecia/kobieta”>Kobieta zdjęcie utworzone przez benzoix – pl.freepik.com</a>